Energetska efikasnost

Energetska efikasnosti (0)

Oblast koja daje konkretnu i brzu vidljivost. Evropska unija usvojila je obavezu država članica da izrađuju svoje akcione planove za energetsku efikasnost (NAPEE). Cilj NAPEE jeste stimulacija transformacije ciljeva energetske efikasnosti u konkretne mere i akcije na nivou svake države članice EU, uspostavljanje dijaloga između Komisije i država članica i definisanje indikatora implementacije. Kao takvi, akcioni planovi treba da pruže praktičnu demonstraciju posvećenosti svake države članice i to ne treba da bude doživljeno kao birokratski zadatak. Za prvi NAPEE, svaka država članica usvojila je nacionalni cilj od najmanje 9 % povećanja energetske efikasnosti do 2016. Najveći akcenat u akcionim planovima dat je energetskoj efikasnosti u zgradarstvu. Posebno su u fokusu stambene zgrade. Namera Evropske komisije je da sektor zgradarstva, kao najveći potrošač finalne energije, značajno doprinese proklamovanim ciljevima Evropske unije, poznatim kao „20-20-20%“ (smanjenje potrošnje energije - smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte – povećanje udela obnovljivih izvora energije do 2020. godine).

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout